A A A

Postlister

Alta kommune publiserer felles postliste tilhørende sakarkiv, eiendomsarkiv, planarkiv og eiendomsskatt.

Personalarkiv, elevarkiv, barnehagearkiv, skatt organisasjon og skatt person publiseres ikke i postlisten. Det samme gjelder postlisten for fagsystemene innen Helse, Oppvekst og Skatt og innfordring.

Postlisten publiseres med 3 dager forsinkelse pga. internkontroll og kvalitetssikring.
Postlisten vil ligge på Alta kommunes hjemmeside i 3 mnd.

Les mer om innsynsretten etter offentlighetsloven på Lovdata sine nettsider

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/7221-63
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: *****
19/8291-51
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: *****
19/8291-50
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: *****
19/8291-49
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: *****
19/8291-48
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: *****
19/8291-47
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: *****
19/8291-46
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: *****
19/8291-45
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: *****
19/8291-44
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: *****
19/8291-43
Dato: 09.01.2020 - Avsender: *****
19/8291-42
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: *****
19/8291-41
Dato: 09.01.2020 - Avsender: *****
19/8291-40
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: *****
19/8291-39
Dato: 09.01.2020 - Avsender: *****
19/8291-38
Dato: 09.01.2020 - Avsender: *****
19/8291-37
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: *****
19/8291-36
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: *****
19/8291-35
Dato: 09.01.2020 - Avsender: *****
19/8291-34
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: *****
19/8291-33
Dato: 09.01.2020 - Avsender: *****
19/8291-32
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: *****
19/8291-31
Dato: 09.01.2020 - Avsender: *****
19/8291-30
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: *****
19/8291-29
Dato: 09.01.2020 - Avsender: *****
19/8291-27
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: *****
19/8291-26
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: *****
19/8291-25
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: *****
19/8291-24
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: *****
19/8291-23
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: *****
19/8291-22
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: *****
19/8291-21
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: *****
19/9325-5
Dato: 09.01.2020 - Avsender: FINNMARK POLITIDISTRIKT
20/181-1
Dato: 09.01.2020 - Avsender: FINNMARKSSYKEHUSET HF
19/6821-13
Dato: 09.01.2020 - Avsender: Ulf Kivijervi
20/122-4
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: CAMPALTA AS
20/78-3
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: *****
20/178-2
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: *****
19/3291-13
Dato: 09.01.2020 - Avsender: Remiks
19/3291-12
Dato: 09.01.2020 - Avsender: Remiks
20/67-2
Dato: 09.01.2020 - Avsender: VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST ALTA MUSEUM IKS
19/9121-9
Dato: 09.01.2020 - Avsender: Alta kommune, virksomhet renhold
19/8488-37
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: *****
19/8488-36
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: *****
19/7177-2
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: ARC ARKITEKTER AS
19/7882-2
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: HALDDE ARKITEKTER AS
20/6-2
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: DNB Eiendom AS avd Alta
20/175-3
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: Finn Harald Nørstad
19/8110-4
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: *****
19/8746-4
Dato: 09.01.2020 - Avsender: *****
19/8746-3
Dato: 09.01.2020 - Avsender: *****
19/7529-5
Dato: 09.01.2020 - Avsender: *****
20/114-2
Dato: 09.01.2020 - Avsender: HALDDE ARKITEKTER AS
20/49-2
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: Stine Suhr-Hansen m.fl.
19/8235-3
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: Pro Invenia
19/6743-5
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: Lasse Johnsen
20/149-1
Dato: 09.01.2020 - Avsender: *****
20/114-1
Dato: 09.01.2020 - Avsender: HALDDE ARKITEKTER AS
19/6743-4
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: Rolf Theodor Johnsen
20/71-1
Dato: 09.01.2020 - Avsender: Vest-finnmark fuglehundklubb
20/64-1
Dato: 09.01.2020 - Avsender: Vegard Harby Thomassen
19/6687-7
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: *****
19/9122-2
Dato: 09.01.2020 - Mottaker: ATELIER 2 AS
19/9389-1
Dato: 09.01.2020 - Avsender: MARK EIENDOM AS
19/9294-1
Dato: 09.01.2020 - Avsender: XL-BYGG MATHISEN & CO AS