A A A

Postlister

Alta kommune publiserer felles postliste tilhørende sakarkiv, eiendomsarkiv og planarkiv. 
Personalarkiv, elevarkiv og ansettelsessaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen Helse- og Oppveksttjenesten.

Postlisten publiseres med 3 dager forsinkelse pga. internkontroll og kvalitetssikring.
Postlisten vil ligge på Alta kommunes hjemmeside i 3 mnd.

 

Les mer om innsynsretten etter offentlighetsloven på Lovdata sine nettsider

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
15/6137-39
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: *****************
15/6134-37
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: *****************
15/6134-41
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: *****************
15/6134-42
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: *****************
19/172-15
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: Alta kommune, Samfunnsutvikling
15/6134-43
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: *****************
19/174-31
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: Nyvoll Bygdelag Og Grendehus
19/1456-2
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: Tone Preiss Heitmann
18/3558-5
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: *****************
19/862-4
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Alta kommune Oppmåling og byggesak
19/1514-2
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: Geir Atle Aslaksen
19/263-23
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: Rolf Gunvald Isaksen
16/174-58
Dato: 12.04.2019 - Avsender: *****************
19/1204-2
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: Håkon Magne Olsen
16/174-59
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: Jan Sverre Greiner
15/5501-32
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: Barn- og ungesrepresentant Alta kommune, Statens Vegvesen Region Nord, STIG FURU, Knut Stølen Haugan, Bodil Marie Kaarby, Julie Povenius, Tine SA, Finnmarkseiendommen
18/454-24
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: *****************
19/1572-3
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: Martin Westmark
19/1589-1
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: *****************
18/1967-9
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Fylkesmannen I Troms og Finnmark
18/1082-6
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: *****************
18/4310-7
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: Statens kartverk
19/1606-1
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Hasvik Kommune
17/1034-31
Dato: 12.04.2019 - Avsender: STEIN HALVORSEN ARKITEKTER AS
15/6148-47
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: Areal+
19/1596-1
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Johnsen Morten
19/1596-3
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: Britt Karin Søvik, Vilde Hirsti Danielsen, Brita Julianne Nilsdatter Skum, Kevin Guttormsen, Siss-Mari Solli, Maileen Norheim, Ann-Connie Strifeldt, Bård Anders Hagen, Thor Andre Thomassen, Jan Ove Holmen, Knut Ingar Olsen, Anne Kristin Lomeland, Viktor Johnsen, Martine Hirsti Danielsen, Else Marie Stødle, Bente Rønquist Nilsen, Einar Halvorsrud
19/1601-1
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Anne - Karin Daniloff
19/1602-1
Dato: 12.04.2019 - Avsender: *****************
19/1601-3
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: Rune Waaler, Anne Karin Daniloff, Rikke Elisabeth Rapp, Bernhard Hienerwadel, Frode Elias Lindal, Eline Isaksen, Dag-Halvor Krogh, Nathilde Overrein Rapp, Andreas Wilhelm Foss Westgaard, Anne Stokke, Dagfinn Rapp, Doris Conrad, Paul Harald Olsen, Mona Tau Isaksen
19/24-171
Dato: 12.04.2019 - Avsender: *****************
19/468-243
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Johannes Emil Häggman
19/468-244
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Annike Greta Pettersen
19/1609-1
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Finnmarkbyggkontroll AS
19/756-8
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Norges Vassdrags- og Energidirektorat (nve)
16/6039-352
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Frode Johannes Øvrejord
16/6039-353
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Sigrid Leinan Knutsen
16/6039-354
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Mariam Holter Rapp
16/6039-355
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Mariam Holter Rapp
19/1604-1
Dato: 12.04.2019 - Avsender: *****************
19/675-2
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: SIVILINGENIØR OLE HAMMARI Sivilingeniør Ole Hammari
19/1605-1
Dato: 12.04.2019 - Avsender: *****************
19/468-245
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Knut Erik Iversen, Brit Randi Olsen
19/1608-1
Dato: 12.04.2019 - Avsender: *****************
19/1611-1
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Rambøll Norge AS
19/1610-1
Dato: 12.04.2019 - Avsender: *****************
19/468-246
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Jan Kåre Suhr
16/6039-356
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Anne-Karin Jungård
19/1612-1
Dato: 12.04.2019 - Avsender: *****************
16/6039-358
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Tor Einar Johansen, Daniel Lien Johnsen, Ole Edvard Kristensen
16/6039-359
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Inger Marie Karlsen
16/6039-360
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Torbjørn Anton Johansen
19/1613-1
Dato: 12.04.2019 - Avsender: *****************
16/1067-81
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Bjørn Bjerke
19/1614-1
Dato: 12.04.2019 - Avsender: *****************
16/1067-82
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: Bjørn Rudolf Bjerke
16/6039-361
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Arne Johanson
19/1615-1
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Geir Ove Wilhelmsen
15/6134-44
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: *****************
19/1618-1
Dato: 12.04.2019 - Avsender: *****************
18/2101-7
Dato: 12.04.2019 - Avsender: XL-Bygg Mathisen og Co AS
18/538-3
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Utdanningsdirektoratet
16/5971-3
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Finnmarkseiendommen
16/6039-362
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Finnmark Fylkeskommune
19/1625-1
Dato: 12.04.2019 - Avsender: *****************
16/6039-363
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Trasti & Trine AS
19/1626-1
Dato: 12.04.2019 - Avsender: *****************
17/3920-7
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Finnmarkseiendommen
16/6039-364
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Altta Samiid Searvi/Alta Sameforening
19/1627-1
Dato: 12.04.2019 - Avsender: *****************
18/2648-8
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Byggmester Geir Svendsen AS
16/494-50
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: Skattekontoret
19/522-4
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: STEIN SEKSE TEKNISKE
17/1034-32
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: STEIN HALVORSEN ARKITEKTER AS
18/4521-7
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: XL-Bygg Mathisen og Co AS
16/6039-365
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Tekna Havbruk og fiskehelse
16/6039-366
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Reinbeitedistrikt 23 B Hætta
16/6039-367
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Alta Næringsforening
16/5514-6
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Utdanningsdirektoratet
16/6039-369
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Rambøll Norge AS
16/6039-370
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Vera Opgård
16/6039-371
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Stig Rune Larsen
16/6039-372
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Tor Emaus
19/1331-2
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: A K Granheim AS
16/6039-373
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Alta If
19/1628-1
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Alta kommune Oppmåling og byggesak
16/6039-374
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Arne Holmen
16/6039-375
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Merete Holmgren Bergly
16/6039-376
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Raymond Londal
16/6039-377
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Johan Anders Mienna
19/926-2
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Alta kommune Oppmåling og byggesak
19/779-7
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Kartverket Tinglysing
16/6039-378
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Eva Synnøve Thomassen
19/1634-1
Dato: 12.04.2019 - Avsender: *****************
19/1635-1
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Vidar Nilsen AS
18/8-166
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: *****************
16/6039-379
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Solveig Johanne Thomassen Repr. for familier på Amtmannsnes
19/1636-1
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Vidar Nilsen AS
19/24-172
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: *****************
18/8-168
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: *****************
18/2648-9
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: BYGGMESTER GEIR SVENDSEN AS
19/60-44
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: *****************
19/24-173
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: *****************
19/60-45
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: *****************
19/60-46
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: *****************
18/2101-8
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: XL-Bygg Mathisen og Co AS
16/6039-382
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Solveig Johanne Thomassen
16/6039-383
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Lars Johan Hapalahti
19/24-174
Dato: 12.04.2019 - Mottaker: *****************
16/6039-384
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Kristian Olaussen
19/247-8
Dato: 12.04.2019 - Avsender: Norges vassdrags- og energidirektorat