A A A

Postlister

Alta kommune publiserer felles postliste tilhørende sakarkiv, eiendomsarkiv, planarkiv. Fra oktober 2019 vil saker fra Skatt og innfordring også bli publisert på postlisten.

Personalarkiv, elevarkiv og barnehagearkiv publiseres ikke i postlisten. Det samme gjelder postlisten for fagsystemene innen Helse og Oppvekst.

Postlisten publiseres med 3 dager forsinkelse pga. internkontroll og kvalitetssikring.
Postlisten vil ligge på Alta kommunes hjemmeside i 3 mnd.

 

Les mer om innsynsretten etter offentlighetsloven på Lovdata sine nettsider

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/6006-6
Dato: 04.10.2019 - Avsender: FINNMARK FYLKESKOMMUNE
19/6891-15
Dato: 04.10.2019 - Avsender: *****
19/4505-117
Dato: 04.10.2019 - Avsender: *****
19/6891-14
Dato: 04.10.2019 - Mottaker: *****
19/6891-12
Dato: 04.10.2019 - Mottaker: *****
19/6891-10
Dato: 04.10.2019 - Mottaker: *****
19/6891-8
Dato: 04.10.2019 - Mottaker: *****
19/6891-6
Dato: 04.10.2019 - Mottaker: *****
19/6966-2
Dato: 04.10.2019 - Mottaker: *****
19/7142-2
Dato: 04.10.2019 - Mottaker: *****
19/7146-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: Sture Ellingsen
19/7143-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: ALTA IDRETTSFORENING
19/7139-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: PARK & ANLEGG ALTA AS
19/7140-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: Sture Johnny Ellingsen
19/7003-2
Dato: 04.10.2019 - Avsender: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
19/7138-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: PARK & ANLEGG ALTA AS
19/7134-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: PARK & ANLEGG ALTA AS
19/7133-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: Bognelvdalen v/Knut Arne Mikalsen
19/7131-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: *****
19/7130-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: Kent Kristiansen m.fl.
19/7125-3
Dato: 04.10.2019 - Mottaker: *****
19/3571-4
Dato: 04.10.2019 - Avsender: AVINOR AS
19/6845-2
Dato: 04.10.2019 - Mottaker: Pia Masvik Svensen
19/7123-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: PARK & ANLEGG ALTA AS
19/4150-3
Dato: 04.10.2019 - Mottaker: *****
19/7119-2
Dato: 04.10.2019 - Mottaker: *****
19/3336-70
Dato: 04.10.2019 - Avsender: Grete Johanne Thomassen
19/7049-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: *****
19/7050-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: *****
19/7113-2
Dato: 04.10.2019 - Mottaker: *****
19/7051-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: *****
19/7076-2
Dato: 04.10.2019 - Mottaker: Tom Skoglund
19/3336-69
Dato: 04.10.2019 - Avsender: Arnold Hammari
19/6965-2
Dato: 04.10.2019 - Mottaker: *****
19/7115-2
Dato: 04.10.2019 - Mottaker: *****
19/7115-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: *****
19/6383-2
Dato: 04.10.2019 - Mottaker: VERTE LANDSKAP & ARKITEKTUR AS
19/5254-4
Dato: 04.10.2019 - Mottaker: Ivar Leinan
19/6524-2
Dato: 04.10.2019 - Mottaker: *****
19/7112-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: *****
19/6984-2
Dato: 04.10.2019 - Mottaker: *****
19/6634-2
Dato: 04.10.2019 - Mottaker: *****
19/4356-3
Dato: 04.10.2019 - Mottaker: Viggo Kjellmann
19/5254-3
Dato: 04.10.2019 - Mottaker: HALDDE ARKITEKTER AS
19/6635-3
Dato: 04.10.2019 - Mottaker: *****
19/6152-6
Dato: 04.10.2019 - Mottaker: FINNMARK BYGGSERVICE AS
19/5280-9
Dato: 04.10.2019 - Avsender: STATENS KARTVERK
19/2966-10
Dato: 04.10.2019 - Avsender: VERTE LANDSKAP & ARKITEKTUR AS
19/7108-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: *****
19/7107-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: *****
19/7104-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: *****
19/6152-4
Dato: 04.10.2019 - Mottaker: 2TAL AS AVD ALTA
19/4441-3
Dato: 04.10.2019 - Avsender: RAMBØLL NORGE AS AVD ALTA
19/6780-2
Dato: 04.10.2019 - Avsender: Eiendomsmegler 1 Nord-Norge
19/7097-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: *****
19/4487-3
Dato: 04.10.2019 - Avsender: Vidar Nilsen
19/6391-5
Dato: 04.10.2019 - Avsender: STATENS KARTVERK
19/6624-2
Dato: 04.10.2019 - Mottaker: Hege Irene Seppola
19/6891-3
Dato: 04.10.2019 - Avsender: *****
19/7085-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: Jens C Andreassen
19/7084-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: *****
19/7083-2
Dato: 04.10.2019 - Mottaker: Torgeir Ekeland
19/7083-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: Torgeir Ekeland
19/3532-13
Dato: 04.10.2019 - Avsender: VERTE LANDSKAP & ARKITEKTUR AS
19/5378-2
Dato: 04.10.2019 - Avsender: *****
19/4356-2
Dato: 04.10.2019 - Avsender: Viggo Kjellmann
19/3681-7
Dato: 04.10.2019 - Avsender: AMB ARKITEKTER AS
19/6932-2
Dato: 04.10.2019 - Mottaker: Trond Kroken
19/5291-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: Per Pedersen
19/7076-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: Tom Skoglund
19/7075-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: RAMBØLL NORGE AS AVD ALTA
19/7073-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: FARSTAD BYGGPLAN
19/3336-68
Dato: 04.10.2019 - Avsender: Tverrelvdalen Veterankorps v/Arnfinn Holst-Olsen
19/7068-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: Bjørn Johansen
19/7063-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
19/3041-14
Dato: 04.10.2019 - Avsender: Ivar.Bjornstad@multiconsult.no
19/6695-2
Dato: 04.10.2019 - Avsender: *****
19/7054-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: Lill Charlott Nilsen
19/4355-10
Dato: 04.10.2019 - Avsender: FINNMARK FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANNEN
19/7040-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: KÅFJORD BYGDELAG
19/6979-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: DNB EIENDOM AS AVD ALTA
19/6656-2
Dato: 04.10.2019 - Avsender: *****
19/7036-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: Tone Andersen
19/7025-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: Mathisen &co Trelast og byggevarer AS
19/5154-4
Dato: 04.10.2019 - Avsender: *****
19/4552-7
Dato: 04.10.2019 - Avsender: HALDDE ARKITEKTER AS
19/7006-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: Delta v/ htv Natalia Danielsen
19/7005-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: INGER HELEN ERIKSEN
19/3193-19
Dato: 04.10.2019 - Avsender: RAMBØLL NORGE AS AVD ALTA
19/6993-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: *****
19/6970-2
Dato: 04.10.2019 - Avsender: Samediggi/Sametinget
19/6987-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: FINNMARK FYLKESKOMMUNE
19/7018-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
19/6984-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: *****
19/6981-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
19/6972-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: Laila Davidsen
19/6966-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: *****
19/6965-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: *****
19/6946-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: HAUGENS RØR AS
19/6916-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE
19/4204-107
Dato: 04.10.2019 - Avsender: *****
19/4204-104
Dato: 04.10.2019 - Avsender: Vegard Myrseth Sivertsen
19/4204-103
Dato: 04.10.2019 - Avsender: Einar Nord
19/6891-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: *****
19/6905-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: *****
19/6898-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: Natalia Danielsen
19/6845-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: Pia Masvik Svensen
19/6739-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: *****
19/6662-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: T JOHANSEN DRIFT AS
19/6567-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: Ellen Karin Ravdna Logje
19/6461-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: KT BYGGTJENESTE
19/6462-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: HALDDE ARKITEKTER AS
19/6341-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: Enid Rekdal
19/6269-1
Dato: 04.10.2019 - Avsender: RIB INORD AS