A A A

Postlister

Alta kommune publiserer felles postliste tilhørende sakarkiv, eiendomsarkiv, planarkiv og eiendomsskatt.

Personalarkiv, elevarkiv, barnehagearkiv, skatt organisasjon og skatt person publiseres ikke i postlisten. Det samme gjelder postlisten for fagsystemene innen Helse, Oppvekst og Skatt og innfordring.

Postlisten publiseres med 3 dager forsinkelse pga. internkontroll og kvalitetssikring.
Postlisten vil ligge på Alta kommunes hjemmeside i 3 mnd.

Les mer om innsynsretten etter offentlighetsloven på Lovdata sine nettsider

Alta kommune har for tiden problemer med postlistene.  De datoene det er registrert mange journalposter får vi ikke generert til hjemmesiden.

Dere vil derfor oppleve at enkelte dager vil dere ikke finne noen publiserte postlister.

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
20/635-20
Dato: 19.02.2020 - Mottaker: *****
20/633-22
Dato: 19.02.2020 - Mottaker: *****