A A A

Postlister

Alta kommune publiserer felles postliste tilhørende sakarkiv, eiendomsarkiv og planarkiv. 
Personalarkiv, elevarkiv og ansettelsessaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen Helse- og Oppveksttjenesten.

Postlisten publiseres med 3 dager forsinkelse pga. internkontroll og kvalitetssikring.
Postlisten vil ligge på Alta kommunes hjemmeside i 3 mnd.

 

Les mer om innsynsretten etter offentlighetsloven på Lovdata sine nettsider

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
18/90-2
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: Alta Laksefiskeri Interessentskap
17/379-1
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: Alta Laksefiskeri Interessentskap
18/1850-3
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: Sigmund Jakobsen
19/1717-2
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: Sivilingeniør Ole Hammari AS
19/1504-2
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: Alta kommune Oppmåling og byggesak, Per Marensius Frisk
16/4123-27
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: ARNE RASMUSSEN AS
19/2349-3
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: Eilinn Beathe  Johnsen
15/5501-41
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: Finnmark Fylkeskommune, Eldrerådet Alta kommune v/ Arnfinn Sarilla, Rådet for likestilling av funksjonshemmede v/Alf Bjørn, Sametinget - Sámediggi, Justis- og kommunalavd. Fylkesmannen I Troms og Finnmark, Avinor AS, Alta Lufthavn, Finnmarkseiendommen, Bjørn Johannes Kummeneje, Per Gunnar Simonsen, Tone Sønvisen Simonsen, Kenneth Svendsen, Wenche Urskog Ånetsen, Tine SA, Kari Mette Angell, Nordafor Eiendom AS, Alta Kraftlag SA, Stig Furu, Odd-Rune Hansen, Marita Green Forsberg, Tore Forsberg, Jørgen Johan Knudsen, Roy Edvart Pedersen, Bente-Irene Wilhelmsen, Roger Nilsen, Stein Design AS, Rita Reite Bull, Ivar Bull, Tove Johnsen, Statens Vegvesen Region Nord Bodø Kontorsted, Komsatoppen Barnehage AS, Komsaveien Eiendom AS, Julie Povenius, Knut Stølen Haugan, Heidi Heggeli, Roar Johansen, Hege Amundsen, Norges Arktiske Studentsamskipnad, Komsa Borettslag, Bodil Marie Kaarby, Alta Fjernvarme AS, Tommy Johansen, Evy Monica Kristiansen, Stiftelsen Utleieboliger I Alta, Tanya Christine Hansgård Kemi, Mats Kristiansen, Bjørn Tore Fyhn, Monica Johansen, Britt Dagny Jenssen, Anette Pettersen, May Britt Bakke Jøraholmen, Josefine Aalstad Haugen, Mathilde Digre Rørnes, Iris Merete Kristoffersen, Kari Dahl, Solbjørg Beate Pettersen, Boris Soslanovitsj Mamiev, Ken Ivan Pettersen, Ida Grubben, Ellen Aina Eira, Øystein Magnar Kostamo, Bjørn Skoglund Dahler, Sissel Kløvjan, Fazlolhaqh Yousefi, Anton Chalkin, Arnt-Magne Bjørnø, Ivar Gunnar Kravik, Ole Kristoffer Hætta, Katrine Pettersen Melby, Marion Bente Høgmo, Kjersti Syvertsen, Stig Erling Einarsen, Thomas Hodne, Suresh K-C, Mari-Ann Andersen Gaup, Grete Romina Linnea Haldorsen, Hilde Norma Lindahl, Liv Jorunn Bakke, Per Magne Hætta, Hjørdis Wilhelmsen, Rolf Arne Heggeli, Jorunn Hansen, Knut Einar Mathisen, Hans Villy Voldnes, Wenche Lise Kristiansen, ALEKSANDER OLSEN, Linda Angelica Strand, Jorun Arnesen, Roald Wilhelmsen, Richard Andreas Johansen, Vegard Båtnes Braaten, Kjell Hines, Marianne Haugvik Hodne, Hossein Mohammadi, Tone Birgitte Karlsen, Gmh Eiendom AS, Cato Normanseth, Tor Østlyngen, Kirsti Finstad Nilsen, Irene Olaussen, Anne-Britt Ingebrigtsen, Trond Jøran Nilsen, Line Bjørnå, Hege Monika Rødberg Kristoffersen, Rigmor Mikkelsen, Berit Kirsten Solbakken, Oddveig Irene Pettersen, Solveig Lyng, Roy Magne Simonsen, Robin Henriksen, Espen Røkenes, Nina Arnesen, Irene Pettersen, Gjertrud Marie Bull, Ole Einar Olaussen, Gunnar Arne Ingebrigtsen, Torill Kjeldsberg Østlyngen, Grethe Rasmussen, Nabi Mohammadi, Elin Johnsen, Ruth Bellika, Eva Krogstad Landmark, John Erik Rakkenes, Lotte Handnes Bellika, Tron Møller Natland, Jan Henning Pettersen, Anna Vladimirovna Chalkina, Christoffer Grøtte Flåtten, Hammari Eiendom AS, ARON PEDERSEN, MARITA ELISABETH ROMSDAL, EIVIND JOHANNESSEN, Tom Stian Romsdal, NICOLAI LARSEN, Aparts AS, Alta kommune v/ Skogbrukssjefen, Marte Håkegård Suhr
19/1955-2
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: Jan Gunnar Evertsen
16/2232-10
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: KT Byggtjeneste
19/372-20
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: Per Aune Buljo
19/2532-1
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: Jo Tore Lampe
18/3713-4
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: *****************
19/1557-3
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: Jan-Inge Nilsen
19/2525-2
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: *****************
19/366-7
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: Finnmark Fylkeskommune
19/1057-9
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: Finnmark Fylkeskommune
19/514-11
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: Finn Pettersen
19/1504-3
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: Per Marensius Frisk
19/1767-4
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: *****************
19/994-20
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: Lars Helge Beldo
19/1705-4
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: *****************
19/1242-4
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: *****************
19/1312-4
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: *****************
19/2150-4
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: Sondre Romsdal
18/2005-14
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: HALDDE ARKITEKTER AS
19/1754-4
Dato: 19.06.2019 - Avsender: *****************
19/1310-4
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: *****************
19/1754-6
Dato: 19.06.2019 - Avsender: *****************
19/1285-5
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: *****************
19/1211-4
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: *****************
19/2203-2
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: Riverbukt bo- og hytteforening v/ Inger Thomassen
19/1754-8
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: *****************
19/1754-9
Dato: 19.06.2019 - Avsender: *****************
19/1212-5
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: *****************
19/1304-5
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: *****************
19/1302-4
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: *****************
19/1336-5
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: *****************
19/2526-1
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: Alta Kraftlag SA
18/2005-15
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: HALDDE ARKITEKTER AS
19/1775-5
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: *****************
19/1778-5
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: *****************
19/2343-4
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: Kartverket Tinglysing
19/1306-4
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: *****************
19/1197-4
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: *****************
19/1423-4
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: *****************
19/1225-4
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: *****************
19/1190-4
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: *****************
19/1191-4
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: *****************
19/2529-1
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: Jan Sverre Pedersen
19/1297-4
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: *****************
19/2578-1
Dato: 19.06.2019 - Avsender: Torgrim Øvernes
19/2391-6
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: Hegg & Co AS
19/2532-2
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: Svein Thomassen AS
19/2566-3
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: Jan-Ivar Alsén, Vibeke Vian Alsen
19/2578-2
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: Torgrim Øvernes
16/2543-21
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: BAHR
16/2543-22
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: BAHR
15/5580-2
Dato: 19.06.2019 - Mottaker: Raymond Hagen