A A A

Politisk sekretariat

Virksomhetsinformasjon

Politisk sekretariat i Alta kommune har som arbeidsoppgave å betjene ordfører, de folkevalgte og rådmannens lederteam.

Politisk sekretær er sekretær for kommunestyret, for formannskapet og for valgstyret og har hovedansvar for utvalgssekretariatsfunksjonen i Alta kommune.

Kontaktinformasjon

Politisk sekretær: Gro Anita Parken
Kontaktinfo: grpa@alta.kommune.no
Telefon: 78 45 51 57

 

Skjema