A A A

Politisk organisering

Den politiske organiseringen i Alta kommune følger formannskapsmodellen.

formannskapsmodell

Skjema