A A A

Politisk ledelse på besøk til Bossekop og Komsa skole

bossekop+skole

Politisk ledelse og representanter fra Rådmannens ledergruppe og Tekniske tjenester har i dag vært på befaring på Komsa og Bossekop skole. 

De møtte skoleledelse, tillitsvalgte og elever ved de to skolene, og fikk både se og høre hvordan det er å drive skole i gamle og utslitte lokaler. Det var stor enighet blant de besøkende om at det trengs å gjøre grep – både elever og lærere må ha helt andre omgivelser og arbeidsmiljø hvis de skal klare å levere i henhold til skolens kompetansemål og kommunens egne mål for Altaskolen. 

klasserom.jpg

Etter at kommunestyret vedtok å reversere vedtaket om å legge ned Bossekop og Komsa og bygge ny sentrumsskole, ble det vedtatt i forbindelse med budsjett 2020 at: «Vi ønsker å starte planlegging av renovering av Bossekop og Komsa skole».

komsa skole.jpg

Det er nå på nyåret også avklart at skoleriggen på Komsa må fjernes fra skoleåret 2020/2021, og det må gjøres grep der kjapt for å ha nok rom til skolestart. Arbeidet er igangsatt, og dagens befaring er et ledd i dette.

gymsal komsa.jpg

Skjema