A A A

Plukket ut i nasjonalt utvalg

Aase-Kristin

Reportasje fra Altaposten 29.01.2015

Aase-Kristin Abrahamsen fra Alta skal være med å forme norsk idrettspolitikk

I går opprettet regjeringen et strategiutvalg ledet av Jan Åge Fjørtoft. Kulturminister Thorhild Widvey ønsker et bredt utvalg og ser blant annet nordover til Alta og Finnmark.

Rådgiver Aase Kristin H. Abrahamsen i Alta kommune har jobbet med idrett og fysisk aktivitet i Alta kommune i mange år.

- Hun har svært god kunnskap om de utfordringene kommunesektoren har på idrettsområdet, ikke minst når det gjelder idrettsanlegg, heter det i begrunnelsen. Aase Kristin har bodd i Alta siden 1988 og er 53 år gammel.

Utvalget får et vidt mandat og skal se på løsninger for alle deler av folket. De skal blant annet se nærmere på hvordan inaktive, funksjonshemmede og andre som tradisjonelt deltar lite, skal inkluderes i bevegelsen  og drive med fysisk aktivitet. Det bekymringsfulle frafallet i ungdomsidretten er et annet tema.

I et større perspektiv vil man også se nærmere på rammebetingelsene for frivilligheten her til lands.

Reportasje fra Altaposten 29.01.2015

Skjema