FINNMARK HANDEL OG KONTOR

Arbeidstakerorganisasjoner

Org.nummer: 993639176

Forretningsadresse:
c/o Inger Karlsen
Isbergveien 12
9537 TVERRELVDALEN
Stiftelsesdato:
2006-11-10
Postadresse:
Postboks 6325 Langnes
9293 TROMSØ