A A A

Planprogrammet fastsatt

Forside_planprogram_100x141

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel

Kommunestyret har i møte 11. februar fastsatt planprogrammet for rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025.

Det fastsatte planprogrammet blir styrende for planprosessen som nå starter for alvor. Her beskrives viktige forutsetniger for planarbeidet, satsingsområder og plantema, planprosessen med frister og opplegget for medvirkning.

Last ned:

Hele rulleringsprosessen av kommuneplanens samfunnsdel kan du følge på denne sida. Les mer

Skjema