A A A

Planlegger du festival eller andre arrangement i 2020?

Aronnesrocken+2018

Da kan du søke om tilskudd nå.

Hvert år tildeler Alta kommune tilskudd til festivaler og andre arrangementer. Formålet er å stimulere og videreutvikle kulturlivet i Alta, samt bidra til kvalitet og mangfold i Altas kunst- og kulturtilbud. 

Vi gir tilskudd til:

  • Festivaler
  • Kulturarrangement (konserter, forestillinger, utstillinger med mer)
  • Tiltak rettet mot barn, unge og eldre priorites

Lokalt baserte kulturbedrifter, institusjoner, organisasjoner, grupper, kunstnere og enkeltpersoner kan motta tilskuddet. Er du en aktør som holder til utenfor byen, men er ansvarlig for tiltak som skapes og gjennomføres i byen med lokale utøver er du også innenfor målgruppen.

Her kan du lese retningslinjene for tilskuddsordningen

Send inn din søknad før 1. februar 2020 her

Tilskudd for 2020 tildeles under forutsetning av tilskuddordsningen opprettholdes.

 

(Foto: Freddy Ludvik Larsen)

 

Skjema