A A A

Planer til høring

Søknad om arealendring ved lokaliteten 37557 Davaluft

Grieg Seafood Finnmark AS søker om arealendring ved lokaliteten 37557 Davatluft i Alta kommune