A A A

Planer til høring

tappet%C3%A5rn

Høring - Alkoholpolitisk handlingsplan og Regler og retningslinjer for tobakk, servering, salg- og skjenking av alkohol

Nytt av året er, at det er nå laget et reglement som tar for seg servering og tobakks-reglement, i tillegg til salg- og skjenking.

skoleelev

Høring - ny forskrift om skolemønster

Forslag til ny forskrift om skolemønster for Alta kommune sendes med dette ut på høring.

Bilde

Detaljregulering for Altahøyden sør næringsområde

Offentlig ettersyn av planforslag

Altahøyden utbygging AS planlegger å etablere et nytt næringsområde på Altahøyden (Thomasbakken) med til sammen 17 nye tomter.

Syklister over gangfelt

Folkehelsedokumenter på offentlig høring

Vi inviterer til å gi innspill på folkehelsedokumenter.

Ingressbilde_300x237

Detaljregulering for Skavikbukt vest

Offentlig ettersyn av planforslag

Planutvalget vedtok i møte den 03.06.2020 at forslag til reguleringsplan (detaljregulering) for Skavikbukt vest med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10, § 12-11.

veggbilde

Kulturplan - offentlig ettersyn av planprogrammet

Alta kommunes plan for kultur skal revideres. Frist 1. september for merknader til planprogrammet.

Skianlegg

Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - offentlig ettersyn av planprogrammet

Alta kommunes plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv skal revideres. Frist 1. september for merknader til planprogrammet.

Kulturminne

Kulturminneplan for Alta - les og kom med innspill

Alta kommune har laget et forslag til temaplan om kulturminner - nå vil vi ha din tilbakemelding

Utsnitt av plankart

Kommuneplanens arealdel - nytt forslag

Høringsfrist 24. juni 2020

Endelig er det reviderte forslaget til kommuneplanens arealdel klart til offentlig ettersyn!