A A A

Plan for idrett og fysisk aktivitet - vedtatt handlingsprogram

skiskyting

Revidering av handlingsprogrammet i Plan for idrett og fysisk aktivitet ble vedtatt av kommunestyret 26. mai 2015

Kommunestyrets vedtak datert 26.05.15:

"Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 11-2 og 11-15 vedtar kommunestyret rullering av handlingsprogrammet i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2024, datert 17.04"

 

For å kunne søke om tilskudd fra spillemidlene til bygging av et idrettsanlegg, må anlegget være med på prioriteringslisten. For neste søknadsrunde med frist 1. november vil de anleggene som er med i planen vedtatt 26.05.15 kunne søke.

 

Planprogram for revidering av hele planen er ute på høring. I løpet av høsten 2015 og våren 2016 vil det bli utarbeidet en ny revidert plan "Kommunedeplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv."  

 

Skjema