A A A

Plan for idrett og fysisk aktivitet - rullering av handlingsprogrammet

skiskyting

Kommunestyret har i juni vedtatt rullering av handlingsprogrammet i Plan for idrett og fysisk aktivitet.

Kommunestyret vedtok i møte 21.06.16 rullering av handlingsdelen i Plan for idrett og fysisk aktivitet.

Det er et krav fra kulturdepartementet om at alle kommunene må ha en tematisk plan som grunnlag for tildeling av spillemidler til idrett- og friluftsanlegg.

For å kunne søke om tilskudd fra spillemidlene til bygging av et idrett- og friluftsanlegg må anlegget være med på prioriteringslisten. Når anlegget er med på prioriteringslisten kan det søkes om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Bygging av anlegget må ikke starte opp før idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning foreligger. Søknadsfrist for spillemidler er 1. november 2016.

  1. Anlegget må være med på prioriteringslisten i Plan for idrett og fysisk aktivitet
  2. Søknad om forhåndsgodkjenning
  3. Søknad om spillemidler

Ta gjerne kontakt med Aase-Kristin H. Abrahamsen aaab@alta.kommune.no, tlf 78 45 53 82

 

 

Skjema