A A A

Plan for idrett, fysisk aktivitet og frilufsliv - planverksted

fjelltur

I forbindelse med revidering av kommunens plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ble det avholdt planverksted i kommunestyresalen 9. november.

Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv skal vært 4. år revideres. I den forbindelse samlet vi ulike parter i en referansegruppe, og hadde planverksted 9. november. Referat fra møte leser du her.

 

Har du eller laget ditt kommentarer, ideer og tanker kan de sendes pr. epost til aaab@alta.kommune.no eller på facebook

Frist for å komme med innspill til handlingsdelen er 16. november 2015.

 

 

 

Skjema