A A A

Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

skianlegg sommer

Frist 1. november for å søke spillemidler

Kommunestyret vedtok i møte 23.06.20 rullering av Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. 

Skjema