A A A

Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - vedtatt av kommunestyret

Håndball

Kommunestyret vedtok kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i møte 20. juni 2017

Kommunestyret vedtok i møte 20.06.17 revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

 

Det er et krav fra kulturdepartementet om at alle kommunene må ha en tematisk plan som grunnlag for tildeling av spillemidler til idretts- og friluftsanlegg.

 

For å kunne søke om tilskudd fra spillemidlene til bygging av idrett- og friluftsanelgg må anlegget være med på prioriteringslisten i planen. Når anlegget er med i planen kan det søkes om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Bygging av anlegget må ikke starte opp før idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning foreligger. Søknadsfrist for spillemidler er 1. november.

Anlegget må være med i planen

Søknad om forhåndsgodkjenning

Søknad om spillemidler

Ta gjerne kontakt med Aase-Kristin H. Abrahamsen aaab@alta.kommune.no, tlf 78 45 53 82.

 

Skjema