Handlingsdelen av Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv skal rulleres. Har din organisasjon innspill til handlingsdelen, må det sendes til postmottak@alta.kommune.no eller Alta kommune, Postboks 1403, 9506 Alta. For å kunne søke om spillemidler må anlegget være prioritert av kommunen. 

Følgende opplysninger må være med:

  • Prosjektets navn
  • Tiltakshaver
  • Total kostnad
  • Finansiering
  • Kostnader for drift og vedlikehold
  • Byggestart
  • Begrunnelse for nytt anlegg eller rehabilitering

Frist for innspill er 1. desember 2022. 

Ta gjerne kontakt med: Aase-Kristin H. Abrahamsen, mobil 419 04 276 eller epost: aaab@alta.kommune.no