A A A

Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, frist 15. november

Kunstgressbane

Frist for innspill til handlingsdelen i Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er 15. november 2019

Gjeldende Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv ble vedtatt 18. juni 2019 av kommunestyret.  

Vi har nå startet arbeidet med å rullere handlingsdelen, det skal i følge plan- og bygningsloven skje hvert år.

Organisasjoner som har planer om bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg må sende inn sitt innspill til postmottak@alta.kommune.no eller  Alta kommune, Kultur, Postboks 1403, 9506 Alta.

Frist 16. november 2019.

Følgende opplysninger må med:

Prosjektets navn

  • Tiltakshaver
  • Lokalisering av anlegget
  • Totalkostnad
  • Finansiering
  • Kostnad for drift og vedlikehold
  • Byggestart
  • Begrunnelse for nybygg eller rehabilitering

Vi ber samtidig alle lag/foreninger som har anlegg på prioritert liste å bekrefte hvilke anlegg som fortsatt er aktuelle å realisere i nær fremtid. Anlegg som er planlagt litt lengre frem i tid vil bli flyttet til uprioritert liste.

 

Ta gjerne kontakt med: Aase-Kristin H. Abrahamsen, tlf 78 45 53 82 eller epost: aaab@alta.kommune.no

Skjema