Vi har gjennom pandemien, som starta tidlig i 2020, lært at det ikke er en selvfølge å ha gode sosiale liv. Det er heller ikke en selvfølge at de sosiale møtearenaer, der vi også kan være fysisk aktive, kan brukes. 

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv ble vedtatt av kommunestyret 22.06.21

Når denne planen tas i bruk er vi forhåpentligvis i en fase der vi igjen kan samles på felles møtearenaer også for fysisk aktivitet. Møteplasser der barn, unge og voksne i Alta igjen kan
være aktive sammen, og treffe likesinnede fra hele landet og utlandet i våre små og store turneringer og enkeltarrangement. Vaner og holdninger dannes tidlig i livet. Den aller viktigste målgruppen for Alta kommunes satsinger er barn og unge. Skal vi nå strategien i planen må det få konsekvenser for hverdagen til skoler og barnehager.