A A A

Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, 1. desember frist for innspill

Kunstgressbane

Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret 27.10.20

Kommunen skal revidere sin plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Kommunestyret vedtok "plan for planen", planprogrammet i siste kommunestyremøte.

Planprogram for revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv inneholder blant annet tema, frister og opplegg for medvirkning. Vi ønsker innspill på hva Alta kommune skal satse på innenfor:

 • idrettsanlegg
 • hverdagsaktivitet
 • inaktivitet
 • fysisk aktivitet skole/barnehage
 • legge tilrette for lag/foreninger
 • samarbeid fagmiljø
 • friluftsaktivitet i utmark
 • integrering
 • psykisk helse
 • covid-19

Frist for innspill til planen er 1. desember 2020. Innspill sendes til postmottak@alta.kommune.no, eller Alta kommune, Postboks 1403, 9506 Alta.

Kommunedelplanen skal inneholde en verbal del og en handlingsdel. Idrett- og friluftsanlegg som skal delfinansieres med spillemidler må være med i handlingsdelen.Organisasjoner som har planer om bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg må sende inn sitt innspill til postmottak@alta.kommune.no eller Alta kommune, Postboks 1403, 9506 Alta. 

Følgende opplysninger må med:

 • prosjektets navn
 • tiltakshaver
 • totalkostnad
 • finansiering
 • kostnad for drift og vedlikehold
 • byggestart
 • begrunnelse for nybygg eller rehabilitering

Frist for innspill 1. desember 2020.

Vi ber samtidig alle lag/foreninger som har anlegg på prioritert liste å bekrefte hvilke anlegg som fortsatt er aktuelle å realisere i nær fremtid. Anlegg som er planlagt litt lengre fram i tid vil bli flyttet til uprioritert liste. Se her hvilke anlegg som er med i gjeldende plan.

Ta gjerne kontakt med: Aase-Kristin H. Abrahamsen tlf 784 55382/419 04 276 eller epost: aaab@alta.kommune.no

 

 

Skjema