Alder/nivå: Fra 6 - 100 år (det finnes ingen øvre aldersgrense).
Varighet: 1 enetime = 20 min. Vi følger grunnskolens ferie- og fridager.
 

Forkunnskaper:
Man trenger ingen forkunnskaper.

Utstyr:
Alle elever bør ha tilgang til keyboard eller piano (akustisk eller el-piano) hjemme.

Hva du lærer

Elevene får lekser som skal forberedes til hver spilletime. Betydningen av å øve hjemme daglig står helt sentralt i undervisningen, og er avgjørende for elevens utvikling og tekniske ferdigheter. Hver time starter med at eleven får spille gjennom dagens lekse, å jobbe med partier som er krevende eller feil innøvd. Resten av timen vil gå med til å bygge på kunnskapen. Elever få kjennskap til et klassisk repertoar som tilpasses hver enkelt elev.

Eleven bør delta på minst én eller flere konserter i året - alene eller i samspill med andre. Konserter er en del av undervisningen.

For mer informasjon, kontakt en pianolærer direkte!

Lærere:
Edita Jørgensen, Kristine Hansen og Elena Patraboy