A A A
 • Lover og forskrifter

  Dette er en lovpålagt tjeneste. Se:

  • Rett til innsyn, personvernforordningen artikkel 15
  • Rett til retting, personvernforordningen artikkel 16
  • Rett til sletting, personvernforordningen artikkel 17
  • Rettigheter ved automatiserte avgjørelser, personvernforordningen artikkel 22.

  Lover

  Personopplysningsloven
  Personvernforordningen

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du kan ta kontakt med kommunen sentralt, for eksempel ved tjenestetorget, eller til det enkelte tjenesteområdet.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal vurdere alle innsynshenvendelser og gi et svar eller utføre den etterspurte handlingen.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle henvendelsen så snart som mulig og senest innen en måned.

  Klagemulighet

  Hvis du mener at dine personvernrettigheter ikke er blitt fulgt, kan du klage til kommunen eller til Datatilsynet.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Fellestjenesten
  Telefon:78455000
  Epost:postmottak@alta.kommune.no
  Postadresse:PB1403
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2019-12-31