A A A

Personalavdelingen

Virksomhetsinformasjon

Personalavdelingen har ansvar for personalforvaltning, rådgivning innenfor personalområdet, arbeidsgiverpolitikk, prosesser og utvikling innen HR og organisasjonsutvikling. Avdelingen ivaretar også funksjonene HMS, IA og nærværsarbeid.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 1403, 9506 Alta
Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 Alta

Epost: postpe@alta.kommune.no

Leder: Karin Kristensen
Tlf: 908 24 830
Mail: karkri@alta.kommune.no

 

Mer om Personalavdelingen