A A A

Permisjon fra grunnskoleopplæring

 • Lover og forskrifter

  Se opplæringslova § 2-11 første og andre ledd.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Opplæringslova

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du kan kontakte skolen for å få veiledning om og hjelp til å søke om permisjon.
   

  Skjema

 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Barn og unge administrasjonen
  Telefon:78455326
  Besøksadresse:Markveien 26

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Oppvekst og kulturtjenesten
  Telefon:78455000
  Epost:postmottak.barnogunge@Alta.kommune.no
  Postadresse:Postboks 1403, 9506 Alta
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2017-12-31