A A A

Partiene

Partiene og partigruppene i kommunestyret i Alta.

I kommunestyreperioden 2019 - 2023 er ni partier representert i Alta kommunestyre. Her finner du kontaktinformasjon til disse partigruppene. I tillegg finner du kontaktinformasjon til partiorganisasjonen lokalt til de samme ni partiene.

Parti Navn Mobil Mail Hjemmeside
Partiledere for lokalpartiene i Alta, med lenke til partiets hjemmeside
Alta Arbeiderparti Kåre Simensen 901 87 642 karesimen@gmail.com www.alta.arbeiderpartiet.no/
Alta Fremskrittsparti  Odd Erling Mikalsen 482 32 770 odderlingmikalsen@gmail.com https://www.frp.no/ditt-fylke/finnmark/alta
Alta Høyre Stian Hætta Fjellheim 458 08 488 stian.fjellheim@gmail.com www.hoyre.no/finnmark/alta/
Alta Kristelig Folkeparti Erling-Christoffer Suhr 454 34 247 ecsuhr@gmail.com https://www.krf.no/
Alta Rødt Britt Karin Søvik 416 32 542 brittkarinsovik@gmail.com https://rødt.no/alta
Alta MDG Frode Elias Lindal 905 32 955 frode84@gmail.com https://www.mdg.no/
Alta Senterparti Jan Martin Rishaug 482 72 242 jmrishaug@gmail.com https://www.senterpartiet.no/
Alta SV Bjørn Erik Opgård 415 19 464 dillinger_91@msn.com https://www.sv.no/
Alta Venstre Tommy Hæggernæs 908 77 868  tommy.haeg@gmail.com https://www.venstre.no/lokal/finnmark/alta/

 

Parti Navn Mobil Mail
Gruppeledere for de politiske partiene
Arbeiderpartiet Kristin Jensen 909 67 680 altakristin@gmail.com
Fremskrittspartiet  Ronny Berg 992 11 816 ronnbe@live.no
Høyre Alex Bjørkmann 901 26 317 alex@bjorkmanns.no
Kristelig Folkeparti Karin Arnesen Hamnevoll 473 91 026 karinham@hotmail.com
MDG Frode Elias Lindal 905 32 955 frode84@gmail.com
Senterpartiet Knut-Erik Bull Hammari 918 85 077 knuterikhammari@gmail.com
SV  Tommy Berg 951 79 160 tomb@alta.kommune.no
Venstre Trine Noodt 407 29 188 trine.noodt@gmail.com
Rødt Britt Karin Søvik 416 32 542 brittkarinsovik@gmail.com

Skjema