A A A

Parkeringsplass P13 i Follumsvei får ny regulering mandag 14. august 2017

P13

På grunn av endringer som skjer i Alta sentrum omreguleres parkeringsplass P13 til parkering mot særskilt tillatelse fra mandag 14. august.

Den avgiftsfrie parkeringen opphører fra samme tidspunkt.

Alta kommune har inngått avtale med Statsbygg for videre leie av parkeringsarealet. Plassen vil bli benyttet til særskilt parkering for kommunens tjenestebiler inntil omsorgssenteret står ferdig i 2020. Plassen vil bli skiltet med private skilt og vil bli håndhevet etter privatrettslige regler. Plassen kan kun benyttes av de med gyldig parkeringskort utstedt av Alta kommunes parkeringsavdeling.

 

Virksomhet kommunalteknikk

P13
P13

Skjema