A A A

Parkeringsplass P12 er åpen for parkering

Parkeringsplass P12

Her kan du kjøpe parkeringskort

Parkeringsplass P12 mellom Altaveien og Løkkeveien er åpen for parkering. På P12 gjelder kun parkeringskort. Årspris: kr. 6504,-

Skjema