A A A
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  På eget skjema tilknyttet hjemmesiden til Alta kommune.

  Skjema

  Søknadsfrist

  Behandles fortløpende.

  Søknaden sendes til

  Alta kommune, boks 1403, 9506 Alta

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Behandles av parkeringsseksjonen.

  Saksbehandlingstid

  Maksimalt 14. dager. Kunden vil motta faktura som må være betalt før parkeringskortet utleveres.

  Klagemulighet

  Klagenemnda. Skriftlig klage innen tre uker.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Servicesenteret
  Telefon:78455000
  Epost:servicesenteret@alta.kommune.no
  Postadresse:Postboks 1403 9506 ALTA
  Besøksadresse:Rådhuset Sandfallveien 1 9510 ALTA
 • Andre opplysninger