A A A
 • Lover og forskrifter

  Etter parkeringsforskriften § 36 kan det på parkeringsplasser som er regulert av vilkår ilegges en kontrollsanksjon ved parkering i strid med gjeldende vilkår. Kontrollsanksjonene er på kr. 300, kr. 600 og kr. 900. Normal kontrollsanksjon som utstedes er på kr. 600.

  Etter forskrift om offentlig parkeringsgebyr kan det ilegges et parkeringsgebyr på kr. 900 ved stans eller parkering i strid med bestemmelser i vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltforskriften. 

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Klagen må fremsettes innen tre uker etter ileggelsen og klagen må fremsettes skriftlig.

  Etter utløp av klagefristen, kan klagen kun behandles dersom oversittelsen (forsinket klage) ikke kan bebreides klageren, eller det av særlige grunner er rimelig at klagen likevel blir behandlet.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Servicesenteret
  Telefon:78455000
  Epost:servicesenteret@alta.kommune.no
  Postadresse:Postboks 1403 9506 ALTA
  Besøksadresse:Rådhuset Sandfallveien 1 9510 ALTA
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2018-12-31