A A A

Parkering ved Alta omsorgssenter

Utsiden Alta omsorgssenter

Oppfordrer til å benytte kollektiv transport om mulig.

I november flyttet de første inn på Alta omsorgssenter. Flytteprosessen har fortsatt etter nyttår og i løpet av februar er de fleste beboere og ansatte på plass.

Noe arbeid utomhus gjenstår og uteområdet vil derfor bære preg av dette i tiden fremover.

Foreløpig er det 25 parkeringsplasser på utsiden av senteret. I løpet av april vil det komme opp betalingsautomat her og parkeringsarealet blir å finne i Alta kommune sin parkeringsapp.

Inntil nye parkeringsarealer er på plass oppfordrer vi til bruk av parkeringsplasser på sentrum ved besøk på Alta omsorgssenter. For de som har anledning - bruk kollektiv transport.

Skjema