A A A

Pårørendestøtte

LKS2019logopaarorendeAK

Pårørende kan være en uunnværlig ressurs for sine nære og kjære, men det å vise omsorg og det å «hjelpe til» over tid kan medføre at en trenger hjelp til å ta vare på seg selv.

For pårørende kan det være vanskelig å orientere seg om kommunens tilbud og den enkeltes rettigheter. Det er en stor utfordring å sikre tilstrekkelig, god og tilpasset informasjon og kunnskap til pårørende, dette ønsker Alta kommune nå å gjøre noe med.

Kommunen vil gjennom prosjektet «Pårørendestøtte i Alta kommune - fra usynlig til verdsatt og inkludert» involvere og hjelpe pårørende gjennom kartlegging av behovet for tjenester, utbedring av informasjon og utviklingen av gode systemer.

Prosjektleder: Linda Kristin Suhr

Info og kontaktpunkter om det å være pårørende

Skjema