A A A

Pårørendeprogrammet

Kunnskap for deg som møter pårørende

ProgramLogo.png

Pårørendeprogrammet er et læringsverktøy for ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommuner og helseforetak.

Gå til nettsted

Skjema