Alta kommune bidrar inn på den nasjonale Pårørendekonferansen 2021

Pårørendestøtte i Alta Kommune - fra usynlig til verdsatt og inkludert fikk i år mulighet til å presentere Alta kommunes pårørendestøttearbeid på den digitale Pårørendekonferansen i regi av det nasjonale PårørendesenteretPårørendedagen 2021❤ Nå vil filmen brukes videre til å vise oss selv og andre viktigheten av forankringen i pårørendearbeidet, fokusområdene framover, samt hva vi ønsker å oppnå med med vårt viktige arbeid i Alta kommune.Pårørendekonferansen 2021

Prosjektet presenteres nasjonalt

Artikkel Pårørendesenteret.no

Veldig mange pårørende står i vanskelige ting i mange, mange år uten å vite helt hvor de hører hjemme eller hvor de kan få hjelp. Slik skal vi ikke ha det!

Med midler fra Helsedirektoratet startet pårørendestøtte-prosjektet i Alta kommune i 2019. På det meste har de sittet tolv personer i prosjektgruppa som endrer seg noe alt etter fokus. Når prosjektet i høst ser nærmere på barn og unge som pårørende, er det naturlig å få med representanter fra ungdomsråd og andre instanser, sier Suhr.
 
– Veldig mange pårørende står i vanskelige ting i mange, mange år uten å vite helt hvor de hører hjemme eller hvor de kan få hjelp. Slik skal vi ikke ha det! fastslår hun.
 
Pårørendes rettigheter
Hovedformålet med prosjektet er å implementere pårørendeveilederen i hele kommunen.
 
– Prosjektet ligger rett under kommunalleder helse, noe jeg tror er helt avgjørende, forteller prosjektleder Suhr som benyttet Pårørendealliansens pårørendeundersøkelse i prosjektets første fase, der det var viktig å kartlegge pårørendesituasjonen i kommunen.

– Vi kopierte den ikke, men tilpasset den til våre forhold. Det er viktig at vi kan dele med hverandre i dette arbeidet. Noe av målet er jo at vi ikke skal sitte på hver vår tue, men bidra overfor hverandre, slik at vi sammen kan gjøre en bedre jobb for de pårørende, påpeker hun.
 
Ansattes behov
Mens de i prosjektets første fase hadde søkelyset på de pårørende, og kartla deres situasjon, var det ansatte i egne rekker som stod i fokus i fase to.
 
Mange kjenner behov for mer tid og kompetanse, og mange ga uttrykk for at de følte seg usikre, spesielt i møte med barn som pårørende.

– Også her fikk vi tilbakemeldinger på at dette var etterlengtet. Mange kjenner behov for mer tid og kompetanse, og mange ga uttrykk for at de følte seg usikre, spesielt i møte med barn som pårørende, forteller Suhr.
 
Forankringen avgjørende
Det tar tid å endre organisasjonskulturer og innføre nye måter å jobbe og samhandle på. Linda Kristin Suhr har et langsiktig perspektiv på saken.
 
For å få til endring, er det avgjørende at prosjektet er forankret helt i toppen, hos politikere, rådmann og ledelsen forøvrig.

– Vi har en lang vei å gå, og den størst utfordringen er kanskje oss selv, - å få til endringer i egen organisasjon og jobbe mer på tvers og sammen. Men vi har allerede sett at det skjer ting når folk fra ulike tjenesteområder i kommunen og frivilligheten møtes. Da får vi bedre til ting for pårørende og etterlatte! Hun understreker:
 
– For å få til endring, er det avgjørende at prosjektet er forankret helt i toppen, hos politikere, rådmann og ledelsen forøvrig.