A A A

Pågår nå: Ung Data

Ungdata

Spørreundersøkelse på grunnskole og videregående skole i Alta.

I de to første ukene av februar samt ut neste uke svarer ca 2600 elever i Alta på spørsmål fra spørreundersøkelsen "Ungdata". Spørsmålene handler om tema i barn og unges liv. Alle elever ved ungdomsskolene og videregående skole blir tilbudt å svare på dette. Nytt fra i år er at også mellomtrinnet tilbys en egen variant av undersøkelsen, kalt Ungdata Junior og dekker 5- 7 trinn. 

Tema omhandler spørsmål om foreldre, venner, skole, lokalmiljøet, fritidsaktiviteter, helse og trivsel. De eldste blir også spurt om rusmiddelbruk, seksualitet, risikoatferd og vold. 

Undersøkelsene gjennomføres normalt hvert 3. år og har pågått siden 2010. Resultatene er meget viktige som kunnskapsgrunnlag i forebyggende ungdomsarbeid, politikkutvikling og hvordan vi skal styre Alta kommune rett og slett. Resultater brukes også i undervisning og til forskning. Selve spørreskjemaet kan lastes ned her for den som vil se hva som spørres om.

Resultatene vil komme like over påske og det er Veldferdsforskningsinstituttet ved OsloMet - storbyuniversitetet som er ansvarlige for gjennomføringen i samarbeid med Korus Nord - som er Kompetansesenter for Rusforskning i Nord-Norge.

Skjema