A A A

På sporet av bronsealderen

Gravhaug

Funn av spor fra 3500 år tilbake i tid

Alta kommune har -  etter initiativ fra Vegar E Heitman (geolog) og Gøran H Ellingsen (arkeolog) -  sendt inn en prøve tatt med jordbor av en antatt gravhaug fra Elvestrand. Vi håpet kanskje å komme på sporet av folk fra vikingtiden, men dateringen gjort av NTNU viser adskillig eldre spor: 3500 år gamle altså fra bronsealder. Andre geologer og historikere vi har hatt kontakt med er enig i at dette er funn som bør følges opp videre da sannsynligheten for at det er en gravhaug fra bronsealderen er stor. Lidar-kart som vi har tilgang på – viser i så fall en større mengde mulige gravhauger. 

Det er ingen sensasjon at det har vært folk i Alta for 3500 år siden – det ser vi av helleristninger og andre funn. Dersom dette er en gravhaug fra bronsealderen regner vi med at det kan skrives nye og enda mer detaljerte kapitler om bosettingen i både Nord-Norge og Alta tilbake i tid. Det eksisterer i dag ingen lignende registreringer i hele Nord-Norge for Eldre Bronsealder. 3500 år siden er f.eks. parallelt med deler av helleristningene – så dette regner vi med at både museet i Alta, museet i Tromsø, Riksantikvaren og Fylkeskommunen vil følge opp på faglig forsvarlig måte. Rapporten er gjort kjent for disse.

 

Spørsmål kan rettes til Vegar E Heimann på vegar.einvikheitmann@tffk.no eller tlf 47630843. 

 

Tor Helge Reinsnes Moen

Kulturleder Alta kommune, thrm@alta.kommune.no

 

Skjema