A A A

På egne bein!

2+jenter+p%E5+hest
Prosjekt Grønn omsorg avsluttes og Grønn omsorg står på egne bein i Alta. Aktivitene på gårdene fortsetter. Prosjektet har vært vellykket for gårdbrukere, kunder og ikke minst for brukerne av tilbudene. Les mer om denne vinn-vinn-vinn situasjonen....
Barn hilser på kyr

31.oktober arrangerte prosjektet en avslutningssamling i Alta Friluftspark. Leder for Kultur og Landbruk , Jan H Pettersen, ledet oss igjennom kvelden som var preget av at alle de involverte ble takket for sitt engasjement og sin innsats for Grønn omsorg i Alta. Til stede var ordføreren, representanter fra brukergruppa, gårdbrukerne, og ansatte i kommunal og privat sektor som har vært involvert i samarbeid mellom sin enhet og en gård. Finansieringspartnerne, Fylkesmannen i Finnmark og Innovasjon Norge,  var også representert.
Det var en hyggelig markering på avslutningen av et vellykket prosjekt.

Sluttevaluering av prosjektet.

Grønn omsorg står nå på egne bein. Og for nye gårdbrukere som vil starte med Grønn omsorg og for nye enheter/virksomheter som ønsker et samarbeid med gård er det utarbeidet en veileder for oppstart.
Veileder

Mer informasjon om Grønn omsorg

Prosjektleder Evy Olsen takker for seg og ønsker lykke til med å videreutvikle Grønn omsorg i Alta kommune!

Skjema