A A A

Oversikt trygge henvendelser for barn og unge

Jente med mobil

Det er viktig at barn og unge vet hvor de kan henvende seg for å snakke med trygge voksenpersoner og få hjelp.

Her er en oversikt over noen tilbud: 

Alarmtelefonen for barn og unge
Kors på halsen – Røde Kors sin hjelpetelefon
SnakkOmPsyken – Blå Kors Chat
UngPrat – Blå Kors
BaRsnakk – Barn av rusmisbrukere
Mental Helse Foreldresupport

Disse er tjenester som retter seg spesielt mot barn/unge/familier, det fins en enda bredere oversikt over tilbud på ung.no

Men det fins også andre tilbud som Mental Helse Hjelpetelefon, Kirkens SOS og Vold- og Overgrepslinjen (VO-linjen).
IMDi har også laget et egen hjelpeside med koronainformasjon på ulike språk


Er du bekymret for et barn? Bufdir har laget en egen informasjonsside om hva du da skal gjøre og hvem du skal kontakte, den finner du her

 

Skjema