A A A

Oversikt over lag og foreninger

gym%26nbsp%3Bsal
Alta kommune ønsker å ha en oppdatert oversikt over kommunens lag og foreninger, men vi trenger hjelp til å holde denne oppdatert.

For å holde oversikten oppdatert er vi avhengige av å få inn meldinger ved endinger i kontaktinformasjon samt ved opphør og oppstart av aktiviteter/ lag.

Oversikten over lag og foreninger blir mye brukt av bl.a. nytilflyttede innbyggere, tilreisende skoleelever og av kommunen selv ved utsendelse av høringsdokumenter og annen informasjon.

Vi ber om at alle lag og foreninger går gjennom oversikten og melder inn eventuelle endringer HER.

Oversikten finnes på kommunens hjemmeside under Altasamfunnet/ Lag og foreninger.

Skjema