A A A

Oversikt over fysioterapeuter med refusjonsrett

Dersom du skal få dekket deler av utgiften hos fysioterepeut må fysioterapeuten være kommunalt ansatt eller ha refusjonsrett, du vil da opparbeide deg frikort for egenandelstak 2. Hvis du går til en fysioterapeut uten refusjonsrett, må du betale hele utgiften selv.

Her finner du oversikt over fysioterapeuter med refusjonsrett i Alta kommune:

Elvebakken fysioterapi og manuellterapi AS:
tlf. 78 44 53 99

 • Stein Olsen (fysioterapeut)
  mob. 918 51 289
 • Gunn Britt Mikkelsen (fysioterapeut)
  mob. 918 61 906
 • Odd Georg Beldo (manuellterapeut)
  mob. 918 60 154
 • Helen Jonsson (fysioterapeut)
  mob. 468 05 239
 • Ida Mikkelsen (fysioterapeut)
  mob. 905 11 661

Fysikalsk Terapi: 
tlf. 78 44 68 60

 • Oddvar Uglebakken (manuellterapeut)
 • Jørn Tore Johansen (fysioterapeut)
 • Doris Anita Johansen (fysioterapeut)
 • Kari Mikkelsen (fysioterapeut - lymfødem)
 • Bjørg Lene Sønvisen (fysioterapeut - lymfødem)
 • Anne Strand Bjørnstad (fysioterapeut)

Manuell Terapi Alta:
tlf. 992 05 350
Hjemmeside Manuell Terapi

 • Torfinn Reginiussen (manuellterapeut)
 • Trond Reginiussen (manuellterapeut)
 • Trond Ringard (manuellterapeut)
 • Renata Bull (fysioterapeut - babyer, barn og gravide)
  mob. 992 05 353
 • Petter Reginiussen (fysioterapeut)
 • Chrsitian Reginiussen (fysioterapeut)
 • Siril Hammari (fysioterapeut)
 • Karine Slettli (fysioterapeut)

Psykomotorisk fysioterapeut:

 • Anita Håpnes (psykomotorisk fysioterapeut med rett til å heve A9-takst)
  tlf. 951 50 805
 • Merete Gaup (psykomotorisk fysioterapeut uten rett til å heve A9-takst)
  tlf. 938 08 829  

Skjema