A A A

Overgang til nytt høydereferansesystem for kommunene i Finnmark.

utstyr

Tirsdag 3. april er offisiell overgangsdato for nytt høydereferansesystem NN2000 for kommunene i Finnmark.

Høydesystemet angir høydegrunnlaget, som forteller hvor mange meter over havet et punkt ligger. NN2000 påvirker alle kart, tegninger og planer som inneholder høydeinformasjon.

I Finnmark vil endringer i høyden være mellom minus) -4 til -12 cm fra nåværende høyde og vi får dermed noe lavere høyde i NN2000 enn i NN1954.

Informasjon om NN2000 finnes også på Kartverket sine hjemmesider:

https://www.kartverket.no/Posisjonstjenester/bruke-referanserammer/ta-i-bruk-nn2000/

https://www.kartverket.no/geodataarbeid/geovekst/hoydegrunnlag/

Endringen har i hovedsak betydning for profesjonelle brukere av kart, slik som konsulentfirma, ansvarlige søkere, arkitekter, planleggere, osv. som har behov for nøyaktig høydeinformasjon.

Ny transformasjonsmodell (NNTrans2018A) og ny høydereferansemodell (HREF2018A_NN2000_EUREF89) kan du få ved å ta kontakt med Kartverket Vadsø eller kommunens oppmålingsavdeling.

 

Overgangsperiode

Alle nye prosjekter med oppstart etter 3.4.2018, skal være i det nye høydesystemet NN2000. Kart er ferskvare, og vi tar ikke imot gamle gjenbrukte kart etter overgangen til NN2000

Alle påbegynte prosjekter med oppstart før 3.4.2018 er i NN1954. Vi anbefaler at dere fullfører disse prosjektene i NN1954, vi vil transformere disse etter overgangen.

NB! Husk å merke hvilket høyde- og koordinatsystem du leverer kartdataen i.

 

Hvorfor får vi nytt høydesystem?

Det gamle høydesystemet stammer fra 1954 og heter NN1954, og har betydelige mangler og svakheter.

Det har gått 60 år uten at det er korrigert for landhevingen som startet da isen forsvant under siste istid, og som fortsatt pågår. Forskjellen mellom NN1954 og NN2000 er fra -15 til ca. +35 cm, avhengig av hvor i landet du er.

Mens NN1954 ikke brukes andre steder enn i Norge får vi med innføringen av NN2000 et europeisk system som er innført også i våre naboland.

 

Oversikt over høyde- og koordinatsystem

Frem til overgangen 3.4.2018: Høydesystem: NN1954, koordinatsystem: EUREF89 UTMsone35N

Etter overgangen 3.4.2018: Høydesystem: NN2000, koordinatsystem: EUREF89 UTMsone35N

Skjema