A A A

Oterfaret barnehage

Virksomhetsinformasjon

Oterfaret barnehage er en kommunal barnehage med 54 plasser fordelt på 4 avdelinger.  
Barnehagen har et flott uteområde, som er godt planlagt og tilrettelagt med tanke på småbarnslek, og med områder for større barn og større utfordringer. Samtidig er den naturlige vegetasjon godt ivaretatt. Det finnes en ballbinge og fine lekeplasser i nærheten, samt friområde på baksiden av barnehagen.

Nærmiljøet byr på skiløype, flotte turområder, samt Hjemmeluftfjæra og Alta museum, og disse områdene besøker vi ofte.

I barnehagen vår ønsker vi å synliggjøre det kompetente barnet. Derfor er vårt grunnsyn inspirert av Reggio Emilia filosofien, som sammen med barnehageloven, rammeplan og årsplan danner grunnstammen i vår barnehage.

Kontaktinformasjon

Adresse: Oterfaret 41, 9512 Alta
Telefon: 78 48 16 20

Avdelinger:
Michelangelo: 941 61 300
Newton: 476 80 217
Da Vinci: 453 96 968
Galileo Galileo: 453 96 967

Virksomhetsleder: Anne-Lill Pedersen
Epost: alpe@alta.kommune.no

Hjemmeside: oterfaret.altabarnehagene.no/

Mer om Oterfaret barnehage