A A A

Orientering om reduksjon i tjenestetilbudet ved Alta helsestasjon

baby

Bemanningssituasjonen ved Alta helsestasjon har på grunn av vakanse over lengre tid, vært redusert med to hele stillingsressurser. Som følge av dette ser vi oss nødt til å ta ned tjenestetilbudet til barn i alderen 0-5 år tilsvarende.

Dette medfører at følgende konsultasjoner ikke tilbys av helsesøster:

 • Hjemmebesøk tilbys ikke. Samtlige nyfødte får konsultasjon hos helsesøster på helsestasjon innen 2-3 uker fra fødsel. Dette vurderes særskilt av den enkelte helsesøster.
 • 4 ukers gruppe konsultasjon tilbys ikke. Behov for særlig vektkontroll vurderes av helsesøster ved førstegangskonsultasjon på helsestasjon.
 • 6 mnd konsultasjon utføres kun av lege
 • 8 mnd konsultasjon utgår
 • 12 mnd konsultasjon utføres kun av lege
 • 17-18 mnd utgår
 • 4 års kontroll utgår.

Følgende konsultasjoner gjennomføres av helsesøster:

 • Nyfødtkonsultasjon på helsestasjon
 • 6 ukers konsultasjon
 • 3 mnd
 • 4 mnd hos fysioterapeut
 • 5 mnd
 • 11 mnd
 • 15 mnd
 • 2 års konsultasjon til helsesøster og lege

Barn som allerede er satt opp på timeavtaler, vil få skriftlig endring av avtaletidspunkt, i henhold av endringene. 

Skjema