A A A

Orientering om fremdriften på E-6 vest

Ingressbilde Info fra Statens Vegvesen
Statens vegvesen har utgitt et informasjonsskriv om E-6 Vest for Alta. Her kan du lese om status fra Hjemmeluft til Storsandnes.

Avdeling for Samfunnsutvikling i Alta kommune har vært og fått informasjon om fremdriften på E-6 vest for Alta. Informasjonsrunden startet med en gjennomgang av prosjektet i Statens Vegvesen sine kontorer i Kåfjord. Deretter ble avdelingen tatt med rundt på de ulike delprosjektetene og orientert om status.

Orienteringen ble gitt av Planleggingsleder Kåre Furstrand og Byggeleder Edgar Olsen.

Les mer her: Informasjonsskriv+om+E6+Alta+Vest+april+2012.pdf

Mer informasjon kan også finnes på: http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e6alta/Nyhetsarkiv/Informasjonsskriv+april+2012.329530.cms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggeleder Edgar Olsen orienterer om utfordringene knyttet til ny bru over Kåfjordstrømmen, og tunnel til Kvenvik.

Skjema