A A A

Orientering om anleggsarbeid "Overvannstiltak Holtenjordet"

anleggsarbeid
Oppstart av prosjekt fra Holtenjordet til Bekkefaret. Rehabilitering av overvannsnettet.

Alta kommune planlegger å iverksette rehabilitering på overvannsnettet i deres områder.

Prosjektet "Overvannstiltak Holtenjordet" omhandler renovering. Ved store nedbørsmengder og vårløsning har ikke eksisterende overvannsledning kapasitet til å håndtere mye overflatevann. For å unngå tilbakeslag og sikre kapasiteten av overvannsledningen må denne utbedres.

Anlegget starter ved Holtenjordet 5A og går derfra mot BUL-hallen. Ved BUL-hallen svinger traseen mot nord-øst og krysser gangfelt og over til Bekkefaret. Ved Bekkefaret 27 tilkobles ny overvannsledning inn på eksisterende overvannsledning. Men på grunn av forholdene så må eksisterende overvannsledning senkes ( rehabiliteres) mellom Bekkefaret 27 og Bekkefaret 14.

 I perioder kan beboerne kan forvente korte vannavsteninger. Det forventes at anlegget skal være ferdig i løpet av våren 2011.

Ved nærmere informasjon om prosjektet, kontakt avdeling Kommunalteknikk ved prosjektleder Trond G. Paulsen.

Skjema