A A A

Ordføreren fikk tegninger fra Komsa skole

tegninger
Etter at 5. klassingene på Komsa skole ble invitert med på statsministerbesøk fikk ordføreren tilsendt en stor konvolutt med hilsner og tegninger som takk.

Elevene hadde gjort stor flid med arbeidet og det var en stolt ordfører som mottok disse.

geir+ove+med+tegninger

Skjema