A A A

Oppvekstadministrasjonen

Virksomhetsinformasjon

Tjenesteområde for oppvekst og kultur omfatter barnehagetilbud, grunnskoleopplæring, skolefritidsordning, barn- og ungetjenesten, kulturtjenesten og Nordlysbadet.

Kommunens tjenesteutvikling skal tilrettelegges på en slik måte at alle barn og unge hver dag har muligheten til å bli sett, satt krav til, og oppleve gleden av å lykkes med noe. Barn, unge og deres familier skal gis hjelp og bistand til rett tid, på rett sted, og målet er riktig hjelp, og så tidlig som mulig.

Kontaktinformasjon

Besøkadresse: Markveien 26
Telefon: 78 45 53 26

Kommunalleder: Rikke Raknes.
Mobil: 922 56 318
Epost: rikke.raknes@alta.kommune.no


Nestleder og skolefagligansvarlig:
Tove Kristensen Knudsen
Mobil 979 81 727
Epost: tokn@alta.kommune.no

Mer om Oppvekstadministrasjonen