A A A

Oppstart - Gakorimyra Sør Boligfelt

Plan+Gakori+S%C3%B8r+Boligfelt

Alta kommune starter nå opparbeidelsen av Gakorimyra Sør Boligfelt.

Alta kommune igangsetter nå opparbeidelsen av Gakorimyra Sør Boligfelt. Feltet skal bestå av 31 boligtomter, lekeplass, turstier og et konsentrert felt.

Engasjert entreprenør er Odd Mathisen AS. Arbeidet forventes ferdigstilt desember 2015.

Arbeidene starter denne uken og planlagt arbeidstid vil være fra klokken 07.00 til 21.00.

Det vil være en del trafikk av tunge kjøretøy og det oppfordres om at beboerne i området viser aktsomhet. Alta kommune oppfordrer alle til å passe ekstra godt på barna i denne perioden.

Alta kommune beklager de utfordringene som følger av gravearbeidene. Dersom det skulle være noen spørsmål kan følgende kontaktes:

Byggherre: Alta Kommune v/ byggeleder Cicilie Kåsbøll Tlf: 90 20 23 31 eller på epost: cika@alta.kommune.no

Entreprenør Odd Mathisen AS:

v/ Daglig Leder Trond Mathisen Tlf: 91 10 78 62 eller på epost: trond@oddmathisen.no

v/ Anleggsleder Stian Heitmann Tlf: 90 91 92 53 eller på epost: stian@oddmathisen.no

Skjema