A A A

Oppstart av ny landbruksplan i Alta kommune

Innhøsting av grovfor

Spørreundersøkelse er sendt ut til gårdbrukere i kommunen Svarfrist:12.07.21

Alta kommune skal lage nye landbruksplan.

I den forbindelse er det sendt ut en spørreundersøkelse til alle gårdbrukere i kommunen. 

I spørreundersøkelsen ønsker vi å få svar på hvilke temaer innenfor landbruket det skal fokuseres på i årene som kommer.

Med bakgrunn i svar fra spørreundersøkelsen og innspill, vil det bli holdt en prosesssamling høsten 2021.

 

Gårdbrukerne er nå gått inn i den travleste tiden på året, men vi håper allikevel at mange vil svare, slik at vi får et godt grunnlag for å gå videre i arbeidet med landbruksplanen.

Undersøkelsen tar omtrent 10-15 min. å besvare.

Svarfrist er 12.07.21 kl. 00.00

Skjema