A A A

Oppstart av internasjonalt samarbeid i forbindelse med årets Gigant og Aronnesrock

Logoen til Kolarctic
Fra 1. juli i år har Huset blitt en del av Kolarctic prosjektet "Connecting young barents" Prosjektet har som mål å utvikle nettverk og kompetanse mellom ungdom fra Alta, Inari, Tornio og Murmansk.

I prosjektet er det lagt opp til 6 eventer. Det første eventet er under årets Gigant / Aronnesrock, der unge musikkere fra Russlad og Finland kommer til Alta for å spille og bli kjent med oss. 

I det videre samarbeidet skal ungdom fra Huset og deltakere fra Aronnesrocken delta på events både i Finland og i Russland. Samt at Russene og Finnene skal delta på fremtidige Gigant og Aronnesrocker.

Prosjektet skal gå frem til 2014.

Skjema