A A A

Oppgradering av holdeplasser i Alta

buss

Midlertidig flytting av busstopp fra tirsdag 24.9.13

Alta kommune oppgraderer holdeplasser i Alta - I anleggsperioden vil midlertidige holdeplasser måtte benyttes.


I Markvegen,holdeplass ved Aurora kino, vil midlertidig holdeplass være i østenden av gågata.

Bussene vil her stoppe i sydgående fil i vegebanen for av/ påstigning.


I Skolevegen vil holdeplassene på begge sider av vegen oppgraderes. Bussene vil da stanse

på høyde med Finnmarkshallen, på busslomma  (østsiden av vegen) og ved fortauskant i vegbanen (vestsiden).


Alta kommune beklager ulempene dette vil medføre for trafikanter i området.

Skjema