Alta kommune har tatt kontakt med alle innbyggere over 45 år, for å tilby oppfriskningsdose (boosterdose) til de hvor det har gått 20 uker siden deres 2. vaksinedose med koronavaksine.

For aldersgruppen 18-44 år tar ikke Alta kommune aktiv kontakt, men alle som tilhører denne aldersgruppen kan få oppfriskningsdose. 
Det eneste kriteriet er at personer må være fylt 18 år, og at det er gått 20 uker eller mer siden 2. dose i grunnvaksineringen ble tatt. 

Oppmøte til koronavaksine kan gjøres enten via drop-in, timebestilling via HelseNorge eller å ringe våre timebestillere på telefon 900 13 924.

Åpningstider vaksinesenteret Finnmarkshallen:

Uke 6: 
Tirsdag 8. februar: Vaksinering klokka 09:00 – 15:00 og 16:00 – 19:30
Onsdag 9. februar:  Vaksinering 09.00 - 15.00
Torsdag 10. februar:  Vaksinering 09.00 - 15.00 og 16.00 - 19.30
Fredag 11. februar:  Vaksinering 09.00 - 15.00

Fra og med uke 7 er det følgende vaksinering: 
Tirsdager: Vaksinering klokka 10.00 - 14.00
Torsdager: Vaksinering klokka 10.00 - 14.00 og 16.00 - 18.00
Fredager: Vaksinering klokka 10.00 - 14.00

Informasjon om vaksinering i Alta kommune

Informasjon fra Folkehelseinstiuttet om oppfriskningsdoser: 

  • Beskyttelsen etter grunnvaksinering med koronavaksine kan svekkes over tid. Det å ta en oppfriskningsdose gir mer langvarig beskyttelse og kan også gi en bredere beskyttelse som gjør oss bedre rustet mot nye varianter av viruset. 
  • Intervallet mellom dose 2 og oppfriskningsdosen må være minst 20 uker.
  • Rådene om oppfriskningsdoser gjelder uavhengig av om man er grunnvaksinert med a) to vaksinedoser eller b) gjennomgått sykdom og én vaksinedose. I Norge regner vi både gjennomgått koronasykdom og vaksinasjon som likestilte «immunologiske hendelser», så sant det har gått minst 3 uker mellom hver av dem. Det betyr at gjennomgått infeksjon tilsvarer én vaksinedose. Intervallet mellom dose 2 (eventuelt gjennomgått infeksjon) og oppfriskningsdosen må være minst 20 uker.

Om oppfriskningsdoser til ulike aldersgrupper: 

  • Alle i aldersgruppen 45 år og eldre og sykehjemsbeboere anbefales oppfriskningsdose. 
  • Personer 18 år og eldre som tilhører risikogruppene anbefales oppfriskningsdose.
  • Alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten anbefales oppfriskningsdose.
  • Ellers friske personer 18-44 år kan få oppfriskningsdose.

Utfyllende informasjon fra Folkehelseinstituttet