Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler nå en ny oppfriskningsdose til personer 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere.
Bakgrunnen for denne anbefalingen er at de eldste er mest utsatt for alvorlig sykdomsforløp og effekten av tidligere vaksinedoser avtar over tid. 

1.        En ny dose vil være særlig aktuell for de over 75 år som ikke tidligere har gjennomgått koronasykdom og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer.
2.        Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.
3.        Vaksineringen bør skje i løpet av april 2023 – dette for å få tilstrekkelig intervall for den planlagte høst-dosen for de eldre.
4.        Vaksinen er gratis.


For timeavtale til koronavaksine kan du kontakte oss på følgende måte:

E-post: post.vaksine@alta.kommune.no
Telefon: 784 55000, Alta Rådhus (be om at din forespørsel sendes vaksinekontoret)